Rolsteigers

Keuren van rolsteigers.

De keuring NEN-EN 1004 is een visuele inspectie van rolsteigers (onderdelen) volgens de norm NEN-EN 1004. Door de lage gebruiksdrempel en de lichte constructie treden er echter al snel gevaarlijke situaties op. De belangrijkste risico’s bij het gebruik van rolsteigers zijn: valgevaar, omvallen van de rolsteiger en het onjuist opbouwen en gebruik van de steiger. Deze risico’s kunnen worden beperkt als het materiaal in goede staat is en de gebruikers voldoende geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van de rolsteiger.

Rolsteigers dienen te voldoen aan de norm NEN EN 1004.

Deze norm geeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot de ontwerpeisen.
Bij de inspectie van rolsteigers gaat het daarbij hoofdzakelijk om het economisch besef dat door goed onderhoud van het materiaal de levensduur verlengd kan worden. Door middel van de periodieke keuringen worden de de risico's verkleind dat rolsteigers incompleet zijn, niet aan de normen voldoen, of kapot en beschadigd zijn. De veiligheid van de gebruikers dient gewaarborgd te zijn, de aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever, opdrachtgever en/of eigenaar. De keuring van de rolsteiger onderdelen zegt niets over de juiste opbouw hiervan. Houd u altijd aan het opbouwschema van de fabrikant !

Wij keuren Rolsteigers in uw werkplaats of (bouw)locatie en in onze vestiging te Alkmaar.
De keuringen worden gedaan door een Keurmeester Trappen, Ladders en Rolsteigers. Dit is een Vakbekwaam Persoon (VP)

Voor meer informatie:

contactpersoon: Ben de Vries

Tel: 06-51160870

e-mail: ben@schoonewiltechniek.nl

No Comments Yet.

Leave a comment

error: