Ladders en trappen

Keuren van trappen en ladders.

De keuring NEN 2484 trappen en ladders is de norm waaronder draagbaar klimmateriaal wordt uitgevoerd. Ondersteund door het Besluit Draagbaar Klimmaterieel, dit wordt gerealiseerd door een visuele keuring. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een checklist om alle relevante onderdelen na te lopen. Zowel op de bouwplaats, als in het gewone huis-, tuin- en keukengebruik zijn ladders en trappen de bron van vele ongevallen. Gebrek aan kennis van het juiste gebruik van het klimmaterieel en verkeerde werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen. Wordt het ongeval veroorzaakt door het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel. Door het regelmatig laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers.

Keuringen en inspecties van ladders en trappen worden door Schoonewil Techniek uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel. Wij keuren Trappen en Ladders in uw werkplaats of (bouw)locatie en in onze vestiging te Alkmaar. De keuringen worden gedaan door een Keurmeester Trappen, Ladders en Rolsteigers. Dit is een Vakbekwaam Persoon (VP)

Voor meer informatie:


contactpersoon: 
Ben de Vries
tel: 06-51160870
e-mail: ben@schoonewiltechniek.nl

Comments are closed.

error: